fbpx
Tło kółka Tło kółka

Jak czytać fakturę

wystawioną przez lajt mobile?

Faktura
Faktura
1

Numer Abonenta

Indywidualny numer przydzielony Klientowi, istotny podczas kontaktów z Biurem Obsługi Klienta lajt mobile.

2

Opłaty abonamentowe

Stałe opłaty miesięczne za każdy numer abonencki naliczane zgodnie z Cennikiem dla danego planu taryfowego (bez uwzględnienia rabatów).
Pierwsza faktura zawiera dwie opłaty abonamentowe: jedna naliczana za okres, w którym usługa została już zrealizowana oraz druga naliczana za następny okres z góry. Każda
kolejna faktura zawiera opłatę abonamentowa naliczana z góry za następny okres.

3

Opłata brutto

Kwota, która Klient powinien uregulować zgodnie z fakturą zawierającą opłatę netto i należny podatek VAT. Pamiętaj, pierwsza faktura może mieć podwyższoną kwotę abonamentu ze względu na to, że opłacasz swój abonament „z góry”, a także w przypadku aktywacji nowej usługi w miesiącu poprzedzającym do abonamentu płaconego „z góry” będzie doliczona opłata proporcjonalna za część miesiąca, w którym nastąpiła aktywacja usługi.

3

Opłata brutto

Kwota, która Klient powinien uregulować zgodnie z fakturą zawierającą opłatę netto i należny podatek VAT. Pamiętaj, pierwsza faktura może mieć podwyższoną kwotę abonamentu ze względu na to, że opłacasz swój abonament „z góry”, a także w przypadku aktywacji nowej usługi w miesiącu poprzedzającym do abonamentu płaconego „z góry” będzie doliczona opłata proporcjonalna za część miesiąca, w którym nastąpiła aktywacja usługi.

4

Numer rachunku do wpłat

Klient może dokonać płatność i faktury za pomocą przelewu na podany numer konta, który jest indywidualnym numerem rachunku.

4

Numer rachunku do wpłat

Klient może dokonać płatność i faktury za pomocą przelewu na podany numer konta, który jest indywidualnym numerem rachunku.

5

Saldo

Stan rozliczeń między Klientem, a Operatorem. Saldo końcowe dodatnie oznacza niedopłatę, czyli płatność do uregulowania przez Klienta, a saldo końcowe ujemne oznacza nadpłatę, która Klient powinien uwzględnić przy regulowaniu zaległości.

6

Płatność do dnia

Termin, do którego płatność powinna wpłynąć na rachunek bankowy operatora. Płatności powinny być dokonywane na podany na fakturze numer rachunku bankowego, który jest indywidualny dla każdego Klienta.

7

Druk przelewu

Wzór gotowego druku przelewu do wykorzystania tradycyjnego sposobu płatności.

Jak czytać fakturę - Legenda

Indywidualny numer przydzielony Klientowi, istotny podczas kontaktów z Biurem Obsługi Klienta lajt mobile.

Stałe opłaty miesięczne za każdy numer abonencki naliczane zgodnie z Cennikiem dla danego planu taryfowego (bez uwzględnienia rabatów).
Pierwsza faktura zawiera dwie opłaty abonamentowe: jedna naliczana za okres, w którym usługa została już zrealizowana oraz druga naliczana za następny okres z góry. Każda
kolejna faktura zawiera opłatę abonamentowa naliczana z góry za następny okres.

Kwota, która Klient powinien uregulować zgodnie z fakturą zawierającą opłatę netto i należny podatek VAT. Pamiętaj, pierwsza faktura może mieć podwyższoną kwotę abonamentu ze względu na to, że opłacasz swój abonament „z góry”, a także w przypadku aktywacji nowej usługi w miesiącu poprzedzającym do abonamentu płaconego „z góry” będzie doliczona opłata proporcjonalna za część miesiąca, w którym nastąpiła aktywacja usługi.

Klient może dokonać płatność i faktury za pomocą przelewu na podany numer konta, który jest indywidualnym numerem rachunku.

Stan rozliczeń między Klientem, a Operatorem. Saldo końcowe dodatnie oznacza niedopłatę, czyli płatność do uregulowania przez Klienta, a saldo końcowe ujemne oznacza nadpłatę, która Klient powinien uwzględnić przy regulowaniu zaległości.

Termin, do którego płatność powinna wpłynąć na rachunek bankowy operatora. Płatności powinny być dokonywane na podany na fakturze numer rachunku bankowego, który jest indywidualny dla każdego Klienta.

Wzór gotowego druku przelewu do wykorzystania tradycyjnego sposobu płatności.