fbpx
Tło kółka Tło kółka

Ręczna konfiguracja

Internetu i usługi mms

Konfiguracji można dokonać wysyłając SMS na numer 8090 o treści:
mms” – w przypadku konfiguracji wiadomości MMS
internet” – w przypadku konfiguracji internetu

Po wysłaniu SMS o odpowiedniej treści na powyższy numer, w wiadomości zwrotnej zostanie wysłany kod PIN.
W celu instalacji należy wpisać otrzymany kod PIN.

*Nie wszystkie modele telefonów obsługują SMSy
konfiguracyjne, dlatego można też konfigurować manualnie
poprzez:

Play

ANDRIOID

Aby skonfigurować działanie usługi internetu/MMS w telefonie, należy w ustawieniach sieci komórkowych edytować Punkt dostępowy i wpisać następujące dane*:

Nazwa: Internet
APN: internet.gt
Typ APN: default,supl
Proxy: Nie ustawiono
Port: Nie ustawiono
Nazwa Użytkownika: Nie ustawiono
Hasło: Nie ustawiono
Serwer: Nie ustawiono
MMSC: Nie ustawiono
Proxy dla MMS: Nie ustawiono
Port MMS: Nie ustawiono
MCC: 260
MNC: 01
Typ uwierzytelnienia: Nie ustawiono
Protokół APN: Ipv4
Protokół APN podczas roamingu: Ipv4
Włącz/wyłącz APN: APN włączony
Nośnik: Nie określono

Nazwa: MMS
APN: mms.gt
Proxy: Nie ustawiono
Port: Nie ustawiono
Nazwa Użytkownika: Nie ustawiono
Hasło: Nie ustawiono
Serwer: Nie ustawiono
MMSC: http://mms.gt:8002
Proxy dla MMS: 212.2.96.16
Port MMS: 8080
MCC: 260
MNC: 01
Typ uwierzytelniania: Brak
Typ APN: mms

*Nie wszystkie z nich będą potrzebne, część jest ustawionych w urządzeniu fabrycznie. Poszczególne nazwy pól mogą się różnić, w zależności od wersji aparatu telefonicznego lub oprogramowania

Play

IOS

W iPhone/iPad należy udać się do:
Menu –> Ustawienia –> Sieć komórkowa –> Sieć komórkowa danych, i wpisać poniższe dane:

Ustawienia MMS
APN: mms.gt
Użytkownik: pozostawiamy puste
Hasło: pozostawiamy puste
MMSC: http://mms.gt:8002
Proxy: 212.2.96.16:8080
Maks. wielkość MMS: 999999
URL UA PROF MMS: pozostaje puste
Po wpisaniu danych dla pewności proponujemy zrestartować telefon.

Internet
APN: internet.gt
Username: pozostawiamy puste
Password: pozostawiamy puste

Hotspot osobisty
APN: internet.gt
Username: pozostawiamy puste
Password: pozostawiamy puste

KONFIGURACJA LTE (OPCJONALNA)
APN: internet.gt
Username: pozostawiamy puste
Password: pozostawiamy puste

Po wpisaniu danych dla pewności proponujemy zrestartować telefon.

Play

Menu -> Ustawienia -> Komórkowe + SIM -> Dodaj APN do Internetu

APN do INTERNETU
APN – internet.gt
Nazwa użytkownika – brak
Hasło – brak
Typ uwierzytelniania – PAP
Serwer Proxy (URL) – brak
Port serwera Proxy – brak
Typ IP – IPv4v6

APN do MMSÓW
APN – mms.gt
Nazwa użytkownika – brak
Hasło – brak
Typ uwierzytelniania – PAP
Bramka WAP (adres URL)- 212.2.96.16
Bramka WAP – port – 8080
MMSC (adres URL) – http://mms.gt/
MMSC – port – 8002
Maksymalny rozmiar MMS-a – 300
Typ IP – IPv4

*Nie wszystkie dane są potrzebne, część jest ustawionych w urządzeniu fabrycznie. Poszczególne nazwy pól mogą się różnić, w zależności od wersji aparatu telefonicznego lub oprogramowania

Play

Aby skonfigurować działanie usługi internetu/MMS należy wprowadzić ponownie punkt dostępowy. W tym celu postępuj zgodnie z poniższymi wytycznymi:

Usuń wszystkie obecne APN

Nazwa: Internet
APN: internet.gt
Proxy: Nie ustawiono
Port: Nie ustawiono
Nazwa użytkownika: Nie ustawiono
Hasło: Nie ustawiono
Serwer: Nie ustawiono
MMSC: Nie ustawiono
Proxy MMS: Nie ustawiono
Port MMS: Nie ustawiono
MCC: 260
MNC: 01
Typ uwierzytelniania: PAP
Typ APN: default,supl
Protokół APN: IPv4
Protokół APN podczas roamingu: IPv4
Nośnik: Nie określono
Typ MVNO: SPN
Wartość MVNO: Nie ustawiono
Wybierz „więcej” i zapisz.

Dodaj nowy i ustaw:

Nazwa: MMS
APN: mms.gt
Proxy: Nie ustawiono
Port: Nie ustawiono
Nazwa użytkownika: Nie ustawiono
Hasło: Nie ustawiono serwer: Nie ustawiono
MMSC: http://mms.gt:8002
Proxy MMS: 212.2.96.16
Port MMS: 8080
MCC: 260
MNC: 01

Typ uwierzytelniania: PAP
Typ APN: mms
Protokół APN: IPv4
Protokół APN podczas roamingu: IPv4
Nośnik: Nie określono
Typ MVNO: SPN
Wartość MVNO: Nie ustawiono
Wybierz przycisk „więcej” i zapisz.
(Po zapisaniu zniknął z listy APN internet, został jakby scalony z APN mms, jest to skutek wyboru Typ MVNO: SPN )
W tej chwili masz mmsy bez internetu.

Dodaj kolejny APN i ustaw:

Nazwa: Internet
APN: internet.gt
Proxy: Nie ustawiono
Port: Nie ustawiono
Nazwa użytkownika: Nie ustawiono
Hasło: Nie ustawiono
Serwer: Nie ustawiono
MMSC: Nie ustawiono
Proxy MMS: Nie ustawiono
Port MMS: Nie ustawiono
MCC: 260
MNC: 01
Typ uwierzytelniania: PAP
Typ APN: default,supl
Protokół APN: IPv4
Protokół APN podczas roamingu: IPv4
Nośnik: Nie określono
Typ MVNO: SPN
Wartość MVNO: Nie ustawiono
Wybierz „więcej” i zapisz.

Po ponownym uruchomieniu urządzenia wszystkie usługi będą działać prawidłowo.