fbpx
Tło kółka Tło kółka

Serwis i pomoc

W celu zgłoszenia awarii należy skontaktować się z operatorem za pomocą:
– formularza kontaktowego na stronie „Pomoc techniczna”,
– e-maila: info@lajtmobile.pl,
Panelu Klienta.

Aby usługa działała prawidłowo, należy wprowadzić w ustawieniach wiadomości numer centrum wiadomości SMS +48601000310.

Aby zablokować połączenia z numerów zastrzeżonych wpisz kod *101*11*17# i naciśnij zieloną słuchawkę, aby wyłączyć blokadę użyj numeru: *101*00*17#
Usługę można również włączyć i wyłączyć poprzez zgłoszenie e-mail: info@lajtmobile.pl lub Panel Klienta.

Wejdź w „USTAWIENIA”, a następnie wybierz „POŁĄCZENIA SIECIOWE”, dalej wybierz „SIEĆ KOMÓRKOWA”, upewnij się, że opcja „USŁUGI DANYCH” jest włączona. Później naciśnij przycisk „APN”, w poleu „NAZWA PKT. DOSTĘP. (APN)” wpisz „internet.gt”. Pole „NAZWA UŻYTKOWNIKA” i „HASŁO” pozostaw puste i naciśnij „ZAPISZ”.

Poczta głosowa aktywowana jest automatycznie w momencie aktywacji Twojej karty SIM. Pamiętaj, w każdym momencie możesz dezaktywować pocztę głosową.
Jak aktywować i dezaktywować przekaz połączeń głosowych?

Aktywacja przekazu połączeń:
– Wyszukaj w menu aparatu „Przekierowania” – „Przekaz połączeń głosowych”. Następnie aktywuj wybrany przekaz wpisując numer telefonu, na który połączenia mają być przekierowane.
Dokładna lokalizacja i nazwa wyszczególnionych opcji menu uzależniona jest od Twojego telefonu.
lub
– Wprowadź jeden z kodów USSD

Dezaktywacja przekazu połączeń:
– Wyszukaj w menu aparatu „Przekierowania” – „Przekaz połączeń głosowych”. Następnie wybierz „Przekaz” i naciśnij „Dezaktywuj”.
lub
– Wprowadź jeden z kodów USSD

Dla ofert prepaid zarządzanie ustawieniami przekazu połączeń jest możliwe z poziomu telefonu po ówczesnym kontakcie z naszym Biurem Obsługi Klienta.

Niezwłocznie skontaktuj się z lajt mobile poprzez:
Panel Klienta,
– e-mail: info@lajtmobile.pl
– telefonicznie: 727700700.

Na jakość zasięgu może wpływać wiele czynników, na które jako Operator Wirtualny nie mamy wpływu. Mogą to być: warunki atmosferyczne, ukształtowanie trenu czy struktura zabudowań, a nawet materiał, z którego wykonany jest budynek, w którym akurat korzystasz z usług.
Jeśli do tej pory jakość zasięgu spełniała Twoje oczekiwania, a od jakiegoś czasu jakość uległa pogorszeniu, warto nam przesłać taką informację z poziomu Panelu Klienta lub na: info@lajtmobile.pl z podaniem dokładnej lokalizacji (trzeba podać dokładną lokalizację). Taka informacja zostanie przekazana do Działu Technicznego, który zajmie się weryfikacją zasięgową i sprawdzi najbliższy nadajnik np. czy nie ma jakiejś awarii.