fbpx
Tło kółka Tło kółka

Serwis i pomoc

W celu zgłoszenia awarii należy skontaktować się z Operatorem za pomocą formularza kontaktowego na stronie pomoc techniczna lub telefonicznie pod numerem infolinii 727 700 700.

Aby usługa działała prawidłowo, należy wprowadzić w ustawieniach wiadomości numer centrum wiadomości SMS +48601000310

Aby zablokować połączenia z numerów zastrzeżonych wpisz kod *101*11*17# i naciśnij zieloną słuchawkę, aby wyłączyć blokadę *101*00*17# Usługę można również włączyć i wyłączyć poprzez kontakt z naszą infolinią 727-700-700 lub e-mail: info@lajtmobile.pl

Wejdź w [USTAWIENIA], a następnie wybierz [POŁĄCZENIA SIECIOWE], dalej [SIEĆ KOMÓRKOWA], upewnij się, że opcja [USŁUGI DANYCH] jest włączona, potem naciśnij przycisk [APN], w pole [NAZWA PKT. DOSTĘP. (APN)] wpisz internet.gt pole [NAZWA UŻYTKOWNIKA] i [HASŁO] pozostaw puste i naciśnij [ZAPISZ]

Aktywacja przekazu połączeń

– Wyszukaj w menu aparatu „Przekierowania” – „Przekaz połączeń głosowych”. Następnie aktywuj wybrany przekaz wpisując numer telefonu, na który połączenia mają być przekierowane.
Dokładna lokalizacja i nazwa wyszczególnionych opcji menu uzależniona jest od Twojego telefonu.

lub

– Wprowadź jeden z kodów USSD

Dezaktywacja przekazu połączeń

– Wyszukaj w menu aparatu „Przekierowania” – „Przekaz połączeń głosowych”. Następnie wybierz przekaz i naciśnij „Dezaktywuj”.

lub

– Wprowadź jeden z kodów USSD

Starter lajt mobile kupisz w naszym sklepie internetowym i opłacisz za pomocą systemu płatności payU.

Pamiętaj, że od 25 lipca 2016 każdy starter należy ZAREJESTROWAĆ.

Rejestracja numeru odbywa się w dwóch prostych krokach:

1. Wypełnienie formularza rejestracyjnego:
– elektronicznie – https://www.lajtmobile.pl/rejestracja_prepaid
– w formie papierowej:
formularz – klient indywidualny
formularz – klient biznesowy

2. Potwierdzenie danych zawartych w formularzu rejestracyjnym:
– elektronicznie – za pomocą autoryzacyjnego przelewu bankowego na dedykowany numer konta Telestrada S.A. (właściciela marki lajt mobile) kwotą minimum 1 PLN. Środki z przelewu (1-100 PLN) zasilą rejestrowany numer telefonu.

– osobiście – w Biurze Obsługi Klienta lajt mobile (Warszawa 02-284, al. Krakowskiej 22A) poprzez okazanie dokumentu potwierdzającego tożsamość osoby, do której należy rejestrowany numer.

Pamiętaj:
– w przypadku rejestracji osobiście w Biurze Obsługi Klienta musi dokonać osoba, do której należy numer.
– w przypadku potwierdzenia danych przez autoryzacyjny przelew bankowy dane w przelewie muszą być zgodne z danymi podanymi w formularzu rejestracyjnym.
– rejestracja na warunkach od 25.07.2016 obowiązuje WSZYSTKICH użytkowników usługi #NA KARTĘ!

Od 25 lipca 2016 r. zgodnie z nową ustawą z dnia 10 czerwca 2016 r. o działaniach antyterrorystycznych (Dz. U. z 2016 r. poz. 904) zostanie wprowadzona nowa procedura rejestracji numeru #NA KARTĘ Ustawa ta wprowadza obowiązek pobrania od abonentów i dokonania weryfikacji danych takich jak imię, nazwisko i PESEL lub nazwa, seria i numer dokumentu tożsamości, a w przypadku abonentów niebędących osobami fizycznymi – nazwę oraz REGON, NIP lub numer w Krajowym Rejestrze Sądowym lub innym rejestrze.

Witamy w lajt mobile

Chcesz porozmawiać na temat oferty ? Zostaw Kontakt - oddzwonimy