A Zmień czcionkę na małą
A Zmień czcionkę na średnią
A Zmień czcionkę na wielką
Zmień kontrast Włącz kontrast dla strony.

Udogodnienia dla niepełnosprawnych

Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Administracji i Cyfryzacji z dnia 26 marca 2014 r. w sprawie szczegółowych wymagań dotyczących świadczenia udogodnień dla osób niepełnosprawnych przez dostawców publicznie dostępnych usług telefonicznych w lajt mobile zostały wprowadzone poniższe udogodnienia:

- w Biurze Obsługi Klienta przy Al. Krakowskiej 22A, 02-284 w Warszawie utworzone zostało stanowisko wyposażone w aparat telefoniczny z pętlą indukcyjną, wzmacniaczem słuchawkowym i dostosowaną (kolorową) klawiaturą oraz komputer z dużym monitorem, kamerą i dostępem do sieci, czyli z Internetem, który pozwala na realizację uprzednio umówionego połączenia z tłumaczem języka migowego w czasie rzeczywistym;

- w Biurze Obsługi Klienta przy Al. Krakowskiej 22A, 02-284 w Warszawie, lajt mobile udostępnia wszystkie druki/regulaminy/informacje dotyczące oferty (w tym przede wszystkim aktualne wzory umów, cenników usług, regulaminów świadczenia usług) na papierze przy użyciu dużej czcionki;

- wszystkie wymienione wyżej dokumenty dostępne są na stronie internetowej Spółki w formacie umożliwiającym wielokrotne powiększanie;

- na życzenie osoby niewidomej lub słabowidzącej, w terminie 30 dni od daty złożenia żądania, lajt mobile udostępnia sporządzone na nośniku elektronicznym w formacie tekstowym albo na papierze przy użyciu dużej czcionki, a w przypadku wysyłania pocztą elektroniczną – w formacie tekstowym, warunki umowy o świadczenie usług, jej wzór, cennik i regulamin świadczenia;

- na każde żądanie osoby niepełnosprawnej lajt mobile oferuje telekomunikacyjne urządzenia końcowe, niezbędne do zapewnienia dostępu do świadczonej usługi telefonicznej, przystosowane do używania przez osoby niepełnosprawne.