A Zmień czcionkę na małą
A Zmień czcionkę na średnią
A Zmień czcionkę na wielką
Zmień kontrast Włącz kontrast dla strony.

Kody USSD

Pakiety na kartę

Stan konta

Usługi podstawowe

Pakiety na kartę

USŁUGA

USŁUGA I KOD

KOD

zielona strzałka

No Limit All L + 10 GB


Nielimitowane połączenia do wszystkich krajowych sieci komórkowych i stacjonarnych, nielimitowane SMS-y i MMS-y + pakiet internetu 10 GB

Aktywacja

Dezaktywacja

Aktywacja*136*11*12#

Dezaktywacja *136*00*12#

Ważność pakietu 30 dni

Ważność pakietu 30 dni cykliczny

Opłata

Opłata 19,99 zł

*136*11*12#

*136*00*12#

cykliczny

19,99 zł

zielona strzałka

No Limit All M + 4 GB


Nielimitowane połączenia do wszystkich krajowych sieci komórkowych i stacjonarnych, nielimitowane SMS-y i MMS-y + pakiet internetu 4 GB

Aktywacja

Dezaktywacja

Aktywacja *136*11*11#

Dezaktywacja *136*00*11#

Ważność pakietu 30 dni

Ważność pakietu 30 dni cykliczny

Opłata

Opłata 17,99 zł

*136*11*11#

*136*00*11#

cykliczny

17,99 zł

zielona strzałka

No Limit All S + 1 GB


Nielimitowane połączenia do wszystkich krajowych sieci komórkowych i stacjonarnych, nielimitowane SMS-y i MMS-y + pakiet internetu 1 GB

Aktywacja

Dezaktywacja

Aktywacja *136*11*10#

Dezaktywacja *136*00*10#

Ważność pakietu 30 dni

Ważność pakietu 30 dni cykliczny

Opłata

Opłata 15,99 zł

*136*11*10#

*136*00*10#

cykliczny

15,99 zł

zielona strzałka

Internet 20 GB


Pakiet internetu 20 GB

Aktywacja

Dezaktywacja

Aktywacja *136*11*18#

Dezaktywacja *136*00*18#

Ważność pakietu 30 dni

Ważność pakietu 30 dni cykliczny

Opłata

Opłata 25,00 zł

*136*11*18#

*136*00*18#

cykliczny

25,00 zł

zielona strzałka

Internet 10 GB


Pakiet internetu 10 GB

Aktywacja

Dezaktywacja

Aktywacja *136*11*19#

Dezaktywacja *136*00*19#

Ważność pakietu 30 dni

Ważność pakietu 30 dni cykliczny

Opłata

Opłata 10,00 zł

*136*11*19#

*136*00*19#

cykliczny

10,00 zł

zielona strzałka

Internet 1 GB


Pakiet internetu 1 GB

Aktywacja

Dezaktywacja

Aktywacja *136*11*08#

Dezaktywacja *136*00*08#

Ważność pakietu 30 dni

Ważność pakietu 30 dni cykliczny

Opłata

Opłata 5,00 zł

*136*11*08#

*136*00*08#

jednorazowy

5,00 zł

Usługi podstawowe

USŁUGA

USŁUGA I KOD

KOD

zielona strzałka

Poczta głosowa

Włączanie poczty głosowej

Dezaktywacja poczty

Sprawdzanie stanu usługi LTE

Włączanie poczty głosowej *122*11#

Dezaktywacja poczty *122*00#

Sprawdzanie statusu poczty głosowej *122#

*122*11#

*122*00#

*122#

zielona strzałka

Videorozmowa

Aktywacja usługi

Dezaktywacja usługi

Aktywacja usługi *101*11*03#

Dezaktywacja usługi *101*00*03#

*101*11*03#

*101*00*03#

zielona strzałka

Blokowanie powiadomienia sms o koszcie i czasie połączeń

Aktywacja usługi

Dezaktywacja usługi

Aktywacja usługi *101*11*06#

Dezaktywacja usługi *101*00*06#

*101*11*06#

*101*00*06#

zielona strzałka

Identyfikator rozmówcy

Jednorazowe zastrzeżenie numeru

Jednorazowe zastrzeżenie numeru #31#numer_telefonu

#31#numer_telefonu

zielona strzałka

Zmiana języka

Zmiana języka komunikatów na język polski

Zmiana języka komunikatów na język angielski

Zmiana języka komunikatów na język polski *105*10#

Zmiana języka komunikatów na język angielski *105*20#


*105*10#


*105*20#

zielona strzałka

Blokady usług premium

Aktywacja / dezaktywacja blokady

Aktywacja / dezaktywacja blokady kontakt mailowy info@lajtmobile.pl

kontakt mailowy info@lajtmobile.pl

zielona strzałka

Blokada połączeń z numerów zastrzeżonych

Aktywacja / dezaktywacja blokady

Aktywacja / dezaktywacja blokady kontakt mailowy info@lajtmobile.pl

kontakt mailowy info@lajtmobile.pl

zielona strzałka

Dostęp do internetu w technologii LTE

Uruchomienie bezpłatnego dostępu do LTE

Sprawdzanie stanu usługi LTE

Uruchomienie bezpłatnego dostępu do LTE *101*11*24#

Sprawdzanie stanu usługi LTE *101#


*101*11*24#

*101#

zielona strzałka

Dostęp do internetu

Aktywacja usługi

Dezaktywacja usługi

Aktywacja usługi *101*11*02#

Dezaktywacja usługi *101*00*02#

*101*11*02#

*101*00*02#

zielona strzałka

Przekazywanie połączeń

Aktywacja - nie odbierasz połączeń

Aktywacja - Twój numer jest nieosiągalny

Aktywacja - Twój numer jest zajęty

Aktywacja - przekazywanie połączeń we wszystkich powyżej przypadkach

Dezaktywacja - nie odbierasz połączeń

Dezaktywacja - Twój numer jest nieosiągalny

Dezaktywacja - Twój numer jest zajęty

Dezaktywacja - przekazywanie połączeń we wszystkich powyżej przypadkach

Aktywacja - nie odbierasz połączeń **61*+48xxxxxxxxx#

Aktywacja - Twój numer jest nieosiągalny **62*+48xxxxxxxxx#

Aktywacja - Twój numer jest zajęty **67*+48xxxxxxxxx#

Aktywacja - przekazywanie połączeń we wszystkich powyżej przypadkach **21*+48xxxxxxxxx#

Dezaktywacja - nie odbierasz połączeń ##61#

Dezaktywacja - Twój numer jest nieosiągalny ##62#

Dezaktywacja - Twój numer jest zajęty ##67#

Dezaktywacja - przekazywanie połączeń we wszystkich powyżej przypadkach ##21#


**61*+48XXXXXXXXX#


**62*+48XXXXXXXXX#

**67*+48XXXXXXXXX#


**21*+48XXXXXXXXX#


##61#


##62#


##67#


##21#

zielona strzałka

Roaming (połączenia)

Aktywacja roamingu

Dezaktywacja roamingu

Inicjowanie połączeń w roamingu

Aktywacja roamingu *101*11*01#

Dezaktywacja roamingu *101*00*01#

Inicjowanie połączeń w roamingu *111*numer_telefonu#

*101*11*01#

*101*00*01#

 *111*numer_telefonu#

zielona strzałka

Roaming (internet)

Usługa niedostępna w ofercie na kartę (aby korzystać z usługi Internetu w roamingu, sprawdź ofertę na abonament)

Sieci nienaziemne

Aktywacja usługi (blokady)

Dezaktywacja usługi (blokady)

Aktywacja blokady *101*11*34#

Dezaktywacja blokady *101*00*34#

*101*11*34#

*101*00*34#

Stan konta

USŁUGA

USŁUGA I KOD

KOD

zielona strzałka

Sprawdzanie stanu konta

Sprawdzenie stanu konta i okresu ważności dla usług wychodzących

Sprawdzenie aktywnych usług

Sprawdzenie stanu konta i okresu ważności dla usług wychodzących *100#

Sprawdzenie aktywnych usług *101#


*100#

*101#

zielona strzałka

Sprawdzanie okresu ważności usług

Sprawdzenie ważności konta dla połączeń przychodzących/wychodzących

Sprawdzenie ważności konta dla połączeń przychodzących/wychodzących *125#


*125#

zielona strzałka

Doładowanie konta

Doładowanie konta

Doładowanie konta *123*TELEKOD#

gdzie TELEKOD oznacza 16-cyfrowy numer z karty zasilającej

*123*TELEKOD#

gdzie TELEKOD oznacza

16-cyfrowy numer z karty zasilającej

zielona strzałka

Sprawdzanie stanu i ważności pakietów

Sprawdzanie stanu i ważności pakietów

Sprawdzanie stanu i ważności pakietów *136#

*136#

zielona strzałka

Sprawdzenie stanu zużytych danych (GB)

Sprawdzenie stanu zużytych danych (GB)

Sprawdzenie stanu zużytych danych (GB) *136#


*136#