A Zmień czcionkę na małą
A Zmień czcionkę na średnią
A Zmień czcionkę na wielką
Zmień kontrast Włącz kontrast dla strony.

Automatyczna konfiguracja internetu i usługi MMS

dziewczyna-z-telefonem

Konfiguracji można dokonać wysyłając darmowego SMS-a na numer 8090 o treści:

mms - w przypadku konfiguracji wiadomości MMS,

internet
- w przypadku konfiguracji internetu.
Po wysłaniu SMS-a o odpowiedniej treści na powyższy numer,
w wiadomości zwrotnej otrzymasz kod PIN.
W celu instalacji wpisz otrzymany SMS-em kod PIN.

Nie wszystkie modele telefonów obsługują SMS-y konfiguracyjne,
dlatego można też konfigurować ręcznie:

zielona strzałka

DLA TELEFONÓW Z SYSTEMEM ANDROID

W ustawieniach telefonu należy udać się do:
Ustawienia –> Sieć Komórkowa –> Nazwy Punktów Dostępowych i wpisać poniższe dane*:

Nazwa: Internet

APN: internet.gt
Typ APN: default,supl
Proxy: Nie ustawiono
Port: Nie ustawiono
Nazwa Użytkownika: Nie ustawiono
Hasło: Nie ustawiono
Serwer: Nie ustawiono
MMSC: Nie ustawiono
Proxy dla MMS: Nie ustawiono
Port MMS: Nie ustawiono
MCC: 260
MNC: 01
Typ uwierzytelnienia: Nie ustawiono
Protokół APN: Ipv4
Protokół APN podczas roamingu: Ipv4
Włącz/wyłącz APN: APN włączony
Nośnik: Nie określono

Nazwa: MMS

APN: mms.gt
Proxy: Nie ustawiono
Port: Nie ustawiono
Nazwa Użytkownika: Nie ustawiono
Hasło: Nie ustawiono
Serwer: Nie ustawiono
MMSC: http://mms.gt:8002
Proxy dla MMS: 212.2.96.16
Port MMS: 8080
MCC: 260
MNC: 01
Typ uwierzytelniania: Brak
Typ APN: mms
Pamiętaj, aby po wprowadzeniu nowych ustawień zgodnie z instrukcją, wyłączyć urządzenie i włączyć je ponownie.

*Nie wszystkie z nich będą potrzebne, część jest ustawionych w urządzeniu fabrycznie. Poszczególne nazwy pól mogą się różnić, w zależności
od wersji aparatu telefonicznego lub oprogramowania
zielona strzałka

DLA TELEFONÓW Z SYSTEMEM iOS

W iPhone/iPad należy udać się do:
Menu –> Ustawienia –> Sieć komórkowa –> Sieć komórkowa danych, i wpisać poniższe dane:

DANE SIECI KOMÓRKOWEJ

APN: internet.gt
Username: pozostawiamy puste
Password: pozostawiamy puste

HOTSPOT OSOBISTY
APN: internet.gt

Username: pozostawiamy puste
Password: pozostawiamy puste
Pamiętaj, aby po wprowadzeniu nowych ustawień zgodnie z instrukcją, wyłączyć urządzenie i włączyć je ponownie.
zielona strzałka

DLA TELEFONÓW Z SYSTEMEM MICROSOFT

Aby skonfigurować działanie usługi internetu/MMS w telefonie, należy edytować: Menu -> Ustawienia -> Komórkowe + SIM -> Dodaj APN do Internetu

APN do INTERNETU

APN – internet.gt
Nazwa użytkownika – brak
Hasło – brak
Typ uwierzytelniania – PAP
Serwer Proxy (URL) – brak
Port serwera Proxy – brak
Typ IP – IPv4v6

APN do MMS-ów

APN – mms.gt
Nazwa użytkownika – brak
Hasło – brak
Typ uwierzytelniania – PAP
Bramka WAP (adres URL)- 212.2.96.16
Bramka WAP – port – 8080
MMSC (adres URL) – http://mms.gt/
MMSC – port – 8002
Maksymalny rozmiar MMS-a – 300
Typ IP – IPv4
Pamiętaj, aby po wprowadzeniu nowych ustawień zgodnie z instrukcją, wyłączyć urządzenie i włączyć je ponownie.

*Nie wszystkie dane są potrzebne, część jest ustawionych w urządzeniu fabrycznie. Poszczególne nazwy pól mogą się różnić, w zależności od wersji aparatu telefonicznego lub oprogramowania.

Ręczna konfiguracja modemów/routerów:

zielona strzałka

DLA MODEMÓW/ROUTERÓW

Aby skonfigurować usługę internetu w modemie/routerze, należy zalogować się do ustawień sprzętu. W tym celu należy wpisać w adresie przeglądarki internetowej numer: 192.168.1.1 (lub inny adres, który dostępny jest na etykiecie/naklejce urządzenia). Następnie należy utworzyć nowy profil i uzupełnić pola zgodnie z poniższą instrukcją:

Nazwa profilu: Telestrada

APN – wybrać statycznie, wpisać: internet.gt
Numer dostępowy – należy wprowadzić: *99# (pomijamy, jeżeli urządzenie nie wymaga podania numeru)
Nazwa użytkownika: pole należy pozostawić puste
Hasło: pole należy pozostawić puste
Uzupełnić PIN, jeżeli wcześniej nie został usunięty*

Pamiętaj, że po wprowadzeniu nowych ustawień należy podjąć próbę połączenia się z siecią.
W przypadku, jeżeli korzystamy z routera, to w momencie parowania z innym urządzeniem należy wpisać odpowiednie hasło zabezpieczające, które widnieje na odwrocie urządzenia lub inne, jeśli wcześniej je zmieniono.

*W przypadku niektórych urządzeń zaleca się w pierwszej kolejności usunąć PIN karty. W tym celu należy umieścić ją w telefonie, po czym w ustawieniach odnaleźć opcję zdjęcia blokady karty SIM.