A Zmień czcionkę na małą
A Zmień czcionkę na średnią
A Zmień czcionkę na wielką
Zmień kontrast Włącz kontrast dla strony.

Pomoc

<  

Roaming

Czym jest Bonus Krajowy?

Bonus Krajowy jest to rabat na abonament w wysokości 20,00 zł brutto.

Bonus Krajowy obejmuje wszystkich nowych Klientów, którzy chcą korzystać z naszych usług w Polsce lub w krajach Unii Europejskiej na poniższych zasadach:

 

Bonus Krajowy jest przyznawany na każdy okres rozliczeniowy, gdy korzystasz z usługi w kraju oraz na każdy kolejny okres rozliczeniowy, gdy w roamingu UE:

  • wykorzystujesz do 50 minut na połączenia wychodzące (minuty są wymienne na 50 SMS-ów), 
  • transfer danych wyniesie do 1 GB, 
  • liczba MMS-ów wyniesie zero (czyli, jeśli nie wysyłasz MMS-ów), 
  • korzystasz z pakietu internetowego roamingowego na terenie UE w jednej z 4 opcji: 500 MB – 15,00 zł 1 GB – 25,00 zł 2 GB – 40,00 zł 5 GB – 100,00 zł.

Bonus Krajowy nie jest przyznawany w przypadku, gdy chcesz korzystać z usługi roamingu w UE na poniższych zasadach tylko w danym okresie rozliczeniowym:

  • wykorzystasz więcej niż 50 min. wymiennych na 50 SMS-ów, 
  • korzystasz z limitu więcej niż 1 GB w ramach transferu danych z pakietu krajowego, 
  • wysyłasz MMS-y.

 

Bonus Krajowy nie zostanie przyznany tylko w danym okresie rozliczeniowym. W każdym następnym miesiącu możesz otrzymać Bonus Krajowy.

<  

Roaming