Zaloguj się


DOŁADOWANIE KONTA
*123*TELEKOD# gdzie TELEKOD oznacza 16-cyfrowy numer z karty zasilającejSPRAWDZANIE WAŻNOŚCI PAKIETÓW
Stan i ważność pakietów - *121#
Stan i ważność promocji - *136#DOSTĘP DO INTERNETU W TECHNOLOGII LTE
Uruchomienie bezpłatnego dostępu do LTE - *101*11*24#
Sprawdzenie stanu usługi LTE - *101#SPRAWDZANIE STANU KONTA
Sprawdzenie stanu konta i okresu ważności dla usług wychodzących - *100#
Sprawdzenie aktywnych usług - *101#SPRAWDZANIE OKRESU WAŻNOŚCI DLA USŁUG
Sprawdzenie ważności konta dla połączeń przychodzących/wychodzących - *125#POCZTA GŁOSOWA
Włączenie poczty głosowej - *122*11#
Deaktywacja poczty - *122*00#
Sprawdzenie statusu poczty głosowej *122#ROAMING (Callback)
Aktywacja roamingu - *101*11*01#
Deaktywacja roamingu - *101*00*01#
Inicjowanie połączeń w roamingu - *111*numer_telefonu#DOSTĘP DO INTERNETU - GPRS/MMS
Aktywacja usługi - *101*11*02#
Deaktywacja usługi - *101*00*02#VIDEOROZMOWA
Aktywacja usługi - *101*11*03#
Deaktywacja usługi - *101*00*03#BLOKOWANIE POWIADOMIENIA SMS O KOSZCIE I CZASIE POŁĄCZEŃ
Aktywacja usługi (włączenie blokady) - *101*11*06#
Deaktywacja usługi (wyłączenie blokady) -*101*00*06#IDENTFIKATOR ROZMÓWCY
Jednorazowe zastrzeżenie numeru - #31#numer_telefonuZMIANA JĘZYKA
Zmiana języka komunikatów na język polski - *105*10#
Zmiana języka komunikatów na język angielski - *105*20#BLOKADY USŁUG PREMIUM
Aktywacja/dezaktywacja blokady - kontakt z Biurem Obsługi Klienta 727 700 700BLOKADA POŁĄCZEŃ  Z NUMERÓW ZASTRZEŻONYCH - ACR
Aktywacja/dezaktywacja blokady - kontakt z Biurem Obsługi Klienta 727 700 700PRZEKAZ POŁĄCZEŃ
Aktywacja - nie odbierasz połączeń - **61*+48xxxxxxxxx#
Aktywacja - Twój numer jest nieosiągalny - **62*+48xxxxxxxxx#
Aktywacja - Twój numer jest zajety - **67*+48xxxxxxxxx#
Aktywacja - przekazywanie polaczeń we wszystkich powyżej przypadkach - **21*+48xxxxxxxxx#

Dezaktywacja - nie odbierasz połączeń - ##61#
Dezaktywacja - Twój numer jest nieosiągalny - ##62#
Dezaktywacja - Twój numer jest zajety - ##67#
Dezaktywacja - przekazywanie polaczeń we wszystkich powyżej przypadkach - ##21#