fbpx
Tło kółka Tło kółka

Rejestracja karty

Rejestracja numeru odbywa się w dwóch prostych krokach:

1. WYPEŁNIENIE FORMULARZA REJESTRACYJNEGO:
– elektronicznie –https://lajtmobile.pl/zarejestruj/
– w formie papierowej:
formularz – klient indywidualny

formularz – klient biznesowy

2. POTWIERDZENIE DANYCH ZAWARTYCH W FORMULARZU REJESTRACYJNYM:
– elektronicznie – za pomocą autoryzacyjnego przelewu bankowego na dedykowany numer konta Telestrada S.A. (właściciela marki lajt mobile) kwotą minimum 1,00 zł. Środki z przelewu (1-100 zł) zasilą rejestrowany numer telefonu,
– osobiście – w Biurze Obsługi Klienta lajt mobile (Warszawa 02-284, al. Krakowska 22A) poprzez okazanie dokumentu potwierdzającego tożsamość osoby, do której należy rejestrowany numer.

PAMIĘTAJ:
– w przypadku rejestracji osobiście w Biurze Obsługi Klienta musi dokonać jej osoba, do której należy numer,
– w przypadku potwierdzenia danych przez autoryzacyjny przelew bankowy dane w przelewie muszą być zgodne z danymi podanymi w formularzu rejestracyjnym,
– rejestracja na warunkach od 25.07.2016 obowiązuje WSZYSTKICH użytkowników usługi #NA KARTĘ!

Od 25 lipca 2016 r. zgodnie z nową ustawą z dnia 10 czerwca 2016 r. o działaniach antyterrorystycznych (Dz. U. z 2016 r. poz. 904) zostanie wprowadzona nowa procedura rejestracji numeru #NA KARTĘ. Ustawa ta wprowadza obowiązek pobrania od abonentów i dokonania weryfikacji danych takich jak imię, nazwisko i PESEL lub nazwa, seria i numer dokumentu tożsamości, a w przypadku abonentów niebędących osobami fizycznymi – nazwę oraz REGON, NIP lub numer w Krajowym Rejestrze Sądowym lub innym rejestrze.

Witamy w lajt mobile

Chcesz porozmawiać na temat oferty ? Zostaw Kontakt - oddzwonimy