Wasze wsparcie ponownie dotarło do Chłopaków z Broniszewic!

Ponownie wracamy z pomocą do Domu Pomocy Społecznej w Broniszewicach. Dom Chłopaków ostatnio nie miał lekko.
lajtowe pomaganie wspiera Dom Pomocy Społecznej w Broniszewicach

W czerwcu media obiegła niespodziewana wiadomość o obcięciu ponad 600 tys. dotacji dla DPS-u. Na szczęście chwilę po nagłośnieniu sprawy Siostrom Dominikankom udało się odzyskać utracone środki, ale wieść o nieszczęściu, jakie je spotkało poruszyła serca wielu Polaków, którzy dobrowolnie zdecydowali się pomóc.
My też nie pozostaliśmy obojętni na los Chłopaków, dla których DPS w Broniszewicach to jedyny dom.

Kim są Chłopcy z Broniszewic?

Są to chłopcy w różnym wieku i z różnym stopniem niepełnosprawności intelektualnej i fizycznej. Część z nich nie porusza się samodzielnie. Mieszkańcy Domu podzieleni są na cztery grupy ze względu na schorzenia i wiek. Chłopcy są niepełnosprawni w stopniu w stopniu umiarkowanym, znacznym, oraz głębokim. U większości Chłopców mamy do czynienia z tak zwaną niepełnosprawnością sprzężoną. Oznacza to, że u jednej osoby występują dwie lub więcej niesprawności. Wśród mieszkańców Domu są zatem niesłyszący, niedowidzący, z zespołem Downa, osoby z autyzmem i cierpiący na epilepsję. Przeważająca część wychowanków Domu Chłopaków nie mówi lub porozumiewa się z otoczeniem za pomocą pojedynczych wyrazów. Niewielka liczba podopiecznych posługuje się w miarę poprawną i zrozumiałą mową. 

Działalność DPS

Dom Pomocy Społecznej w Broniszewicach przeznaczony jest dla dzieci i młodzieży, jednak większość wychowanków będzie w nim mieszkać do swojej śmierci. Powodem tego stanu rzeczy jest silna więź emocjonalna, jaką chłopcy są związani z Domem, gdyż większość z nich przebywa tu od najmłodszych lat. Zmiana miejsca zamieszkania źle wpłynęłaby na ich psychikę i trudno byłoby się im zaaklimatyzować w innym miejscu.

W Broniszewicach zasada jest jedna – każdy podczas swojego pobytu w DPS ma czuć się jak w domu, więc w tym celu obiekt został podzielony na osobne “mieszkanka” z uwzględnieniem specyficznych potrzeb poszczególnych grup i tak powstał system “rodzinkowy” z podziałem na grupy, które mają swoją dedykowaną Siostrę do opieki: 

  • Grupa I to chłopcy chodzący, najstarsi wiekowo.
  • Grupa II to chłopcy dorastający, poruszający się samodzielnie.
  • Grupa III to grupa najmłodsza, należą do niej chłopcy zarówno chodzący, jak i leżący.
  • Grupa IV to grupa chłopców będących w większości osobami leżącymi.

Niezwykle cieszy nas fakt, że w imieniu naszych klientów możemy wspierać działalność Sióstr Dominikanek i dać choć trochę radości wszystkim małym i dużym mieszkańcom Domu Pomocy Społecznej. Pamiętajcie, że dobro wraca, a każda złotówka z przelewów autoryzacyjnych czyni cuda. Co miesiąc w ramach akcji “lajtowe pomaganie” przekazujemy pełną kwotę na ręce wybranej fundacji! Dziękujemy, że tak chętnie przenosicie numery do lajt mobile! Przypominamy też, że sami możecie zgłosić fundację, której mamy pomóc. Wystarczy wysłać nam wiadomość ze wskazaniem, a wszystkim się zajmiemy.

UDOSTĘPNIJ
TWEETUJ

Pozostałe artykuły

lajt mobile wspiera Stowarzyszenie Bardziej Kochani
lajtowe pomaganie
Sieć lajt mobile wspiera Stowarzyszenie Bardziej Kochani: Pomoc, Informacja, Wsparcie

Z dumą ogłaszamy, że marcu, w ramach naszej długoletniej inicjatywy “lajtowe pomaganie”, fundusze z przelewów autoryzacyjnych naszych nowych klientów zostaną przekazane na rzecz działalności Stowarzyszenia Bardziej Kochani. Ta inicjatywa stanowi kolejny krok w naszym zaangażowaniu na rzecz społeczności i wsparcia dla organizacji działających na rzecz potrzebujących.

Czytaj więcej »

Zadzwoń do Konsultanta Biznesowego: 727727187

Dokup pakiet

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Mi magna sed ultrices aliquam, hendrerit tellus mattis.

tutaj formularz

Doładuj konto