Zaloguj się

KOMUNIKATY

Komunikat w sprawie obniżenia cen za usługi w roamingu w Unii Europejskiej - obowiązuje od 11.0.12018
Cennik Usług Dodatkowych - obowiązuje od 11.01.2018
Zasady Polityki uczciwego korzystania - obowiązuje od 01.01.2018
Limit roamingowy na transmisję danych w Strefie 1 - aktualizacja 11.01.2018


CENNIKI I REGULAMINY OFERT SPECJALNYCH - klient indywidualny:

Cennik i Regulamin Oferty Specjalnej lajtDuet - obowiązuje od 11.01.2018
Cennik i Regulamin Oferty Specjalnej "Strzał w dziesiątkę"- obowiązuje od 11.01.2018
Cennik i Regulamin Oferty "Gigabajty na lajcie"- obowiązuje od 11.01.2018
Cennik Oferty Specjalnej "Komórka bez limitu" - obowiązuje od 11.01.2018
Cennik i Regulamin Oferty "Rozmowy do wszystkich z Telefonem"- obowiązuje od 11.01.2018
Regulamin Oferty Specjalnej lajtRodzina - obowiązuje od 11.01.2018
Cennik i Regulamin Usługi "Promocja - abonament za 0 zł" - obowiązuje od 11.01.2018
Cennik Usług Dodatkowych - obowiązuje od 11.01.2018
Cennik Usług Przedpłaconych Komórkowych - obowiązuje od 11.01.2018

CENNIKI I REGULAMINY OFERT SPECJALNYCH - firma:

Cennik i Regulamin Oferty "LAJTBiznes - telefon komórkowy"- obowiązuje od 11.01.2018
Cennik i Regulamin Oferty "LAJTBiznes - Internet mobilny"- obowiązuje od 11.01.2018
Cennik Usług Dodatkowych - obowiązuje od 11.01.2018

REGULAMINY:

Regulamin Promocji "Lajtowy gadżet - serce" - obowiązuje 14.02.2018
Regulamin "Nadpłaty/Błednej wpłaty" - obowiązuje od 11.01.2018
Regulamin Konkursu "Twój pierwszy telefon" - obiwiązuje od 09.02.2018 do 18.02.2018
Regulamin Promocji  "Odbierz Bon na 20 złotych"- obowiązuje od 11.01.2018
Regulamin Świadczenia Usług Telekomunikacyjnych -  obowiązuje od 11.01.2018
Regulamin Świadczenia Usług Przedpłaconych Lajt mobile - obowiązuje od 31.03.2016
Regulamin Świadczenia Usługi Stałego Dostępu do Internetu
Regulamin Usługi "Promocja - abonament za 0 zł" - obowiązuje od 11.01.2018
Regulamin Serwisu Internetowego lajt mobile
Regulamin przesyłania faktur drogą elektroniczną- obowiązuje od 11.01.2018
Regulamin Promocji "Rejestracja z bonusem + 50%" - obowiązuje od 11.01.2018
Regulamin Zakupu Starterów "Starter za 9 zł" - obowiązuje od od 11.01.2018

CENNIKI I REGULAMINY USŁUG PREPAIDOWYCH - klient indywidualny

Cennik Usług Przedpłaconych Komórkowych - obowiązuje od 11.01.2018
Regulamin Świadczenia Usług Przedpłaconych Lajt mobile - obowiązuje od 11.01.2018
Regulamin „Pakiety komórkowe w usłudze na kartę” - obowiązuje od 11.01.2018
Regulamin Promocji "Rejestracja z bonusem + 50%" - obowiązuje od 11.01.2018
Regulamin Zakupu Starterów "Starter za 9 zł" - obowiązuje od 11.01.2018
                     
UMOWY - klient indywidualny:

Umowa o Świadczenie Usług Telekomunikacyjnych - obowiązuje od 11.12.2017

UMOWY - firma:

Umowa o Świadczenie Usług telekomunikacyjnych "LAJTBiznes"- obowiązuje od 11.12.2017

OŚWIADCZENIA:

Oświadczenie o odstąpieniu od Umowy - obowiązuje od 11.01.2018
Oświadczenie o rezygnacji z usług - obowiązuje od 11.01.2018
Oświadczenie o przeniesierniu numeru dla usługi telefonicznej - obowiązuje od 11.01.2018

FORMULARZE:

Formularz rejestracyjny usługi na kartę lajt mobile ( klient indywidualny) - rejestracja użytkownika celem realizacji jego uprawnień wynikających z Prawa Telekomunikacyjnego
Formularz rejestracyjny usługi na kartę lajt mobile (firma) - rejestracja użytkownika celem realizacji jego uprawnień wynikających z Prawa Telekomunikacyjnego

INNE:

Zgoda na wysyłanie e-faktur - obowiązuje od 11.01.2018
Wycofanie zgody na e-fakturę
Zgoda na obciążenie rachunku - obowiązuje od 1.01.2018
Upoważnienie do sprawdzenia wiarygodności płatniczej w KRD - obowiązuje od 1.01.2018
Zaświadczenie o zatrudnieniu
Pełnomocnictwo Telestrada S.A.
Partnerzy Roamingowi - partnerzy roamingowi firmy Polkomtel, którzy realizują usługi telekomunikacyjne poza granicami Polski dla abonentów lajt mobile
Limit roamingowy na transmisję danych w Strefie 1 - aktualizacja 11.01.2018
Porozumienie o cesji - obowiązuje od 11.01.2018
Polityka prywatności

ARCHIWUM DOKUMENTÓW