Zaloguj się do lajt mobile

KOMUNIKATY:

Komunikat w sprawie obniżenia cen za usługi w roamingu w Unii Europejskiej - obowiązuje od 15.06.2017 (aktualizacja)
Cennik Usług Dodatkowych - obowiązuje od 15.06.2017

Cennik Usług Przedpłaconych Komórkowych - obowiązuje od 15.06.2017
Zasady Polityki Uczciwego Korzystania
Limit roamingowy na transmisję danych w Strefie 1


CENNIKI I REGULAMINY OFERT SPECJALNYCH - klient indywidualny:
Cennik Oferty Specjalnej "Komórka bez limitu"- obowiązuje od 21.06.2017

Regulamin Oferty Specjalnej "Strzał w dziesiątkę"- obowiązuje od 21.06.2017
Regulamin Oferty "Rozmowy do wszystkich z Telefonem"- obowiązuje od 21.06.2017

Cennik i Regulamin Oferty "Gigabajty na lajcie" - obowiązuje od 23.06.2017
Cennik i Regulamin Usługi "Promocja - abonament za 0 zł" - obowiązuje od 26.05.2017
Regulamin Oferty Specjalnej lajtRodzina - obowiązuje od 26.06.2017
Cennik i Regulamin Oferty "Lajtowy internet mobilny"- obowiązuje od 31.03.2016
Cennik Usług Dodatkowych - obowiązuje od 15.06.2017
Cennik Usług Przedpłaconych Komórkowych - obowiązuje od 15.06.2017

CENNIKI I REGULAMINY OFERT SPECJALNYCH - firma:

Cennik i Regulamin Oferty "LAJTBiznes - telefon komórkowy"- obowiązuje od 27.06.2017
Cennik i Regulamin Oferty "LAJTBiznes - Internet mobilny"- obowiązuje od 27.06.2017
Cennik Usług Dodatkowych - obowiązuje od 15.06.2017

REGULAMINY:

Regulamin Promocji "Poleć nas Znajomym" - obowiązuje od 01.06.2017
Regulamin Świadczenia Usług Telekomunikacyjnych -  obowiązuje od 31.03.2016
Regulamin Świadczenia Usług Przedpłaconych Lajt mobile - obowiązuje od 31.03.2016
Regulamin „Pakiety komórkowe w usłudze na kartę” - obowiązuje od 16.11.2016
Regulamin Świadczenia Usługi Stałego Dostępu do Internetu
Regulamin Promocji "3 miesiace za 0 zł" - obowiązuje od 31.03.2016
Regulamin Serwisu Internetowego lajt mobile
Regulamin przesyłania faktur drogą elektroniczną- obowiązuje od 31.03.2016
Regulamin Promocji "Rejestracja z bonusem + 50%" - obowiązuje od 26.04.2017
Regulamin Konkursu "LAJTOWA JAZDA" - obowiązuje od 12.05.2017 do 30.06.2017
                        
UMOWY - klient indywidualny:

Umowa o Świadczenie Usług Telekomunikacyjnych - obowiązuje od 17.03.2017

UMOWY - firma:
Umowa o Świadczenie Usług telekomunikacyjnych "LAJTBiznes"- obowiązuje od 10.08.2016
Umowa o Świadczenie Usług Telekomunikacyjnych "Internet mobilny - firma" - obowiązuje od 31.03.2016

OŚWIADCZENIA:

Oświadczenie o przeniesieniu  numeru dla usługi telefonicznej
Oświadczenie o odstąpieniu od Umowy
Oświadczenie o rezygnacji z usług

FORMULARZE:
Formularz rejestracyjny usługi na kartę lajt mobile ( klient indywidualny) - rejestracja użytkownika celem realizacji jego uprawnień wynikających z Prawa Telekomunikacyjnego
Formularz rejestracyjny usługi na kartę lajt mobile (firma) - rejestracja użytkownika celem realizacji jego uprawnień wynikających z Prawa Telekomunikacyjnego

INNE:

Zgoda na wysyłanie e-faktur
Wycofanie zgody na e-fakturę
Zgoda na obciążenie rachunku
Upoważnienie do sprawdzenia wiarygodności płatniczej w KRD
Zaświadczenie o zatrudnieniu
Pełnomocnictwo Telestrada S.A.
Partnerzy Roamingowi - partnerzy roamingowi firmy Polkomtel, którzy realizują usługi telekomunikacyjne poza granicami Polski dla abonentów lajt mobile

Limit roamingowy na transmisję danych w Strefie 1
Porozumienie o cesji

ARCHIWUM DOKUMENTÓW